Fit for 55 – EU Metán stratégia – Hogyan mérjünk?

2023 novemberében az Európai Unió előzetes megállapodást kötött az energiaszektor metánkibocsátásának csökkentéséről szóló új uniós rendeletről, amely az olaj- és gázipari szereplőkre és a szénbányákra vonatkozik. A megállapodás az olaj- és gázipari tevékenységen belül az alábbi tevékenységet végzőkre vonatkozik: csővezetéki szállítás, föld alatti és föld feletti tárolás, elosztás, kitermelés, finomítás, feldolgozás, petrolkémia és LNG. A metánkibocsátás mérésére és jelentésére vonatkozó bizottsági javaslatok az „Oil and Gas Methane Partnership 2.0” (OGMP 2.0) keretrendszerére épülnek.

Az új szabályozás nagy valószínűséggel 2024 nyarán lép hatályba. A rendelet a következő kulcsfontosságú intézkedéseket tartalmazza az EU-n belüli fosszilis tüzelőanyaggal kapcsolatos műveletek során a metán kibocsátásának minimalizálása érdekében:

  • Kötelező mérési, jelentési és hitelesítési (MRV) követelmények a forrásszintű kibocsátások tekintetében, beleértve a nem üzemeltetett telephelyeket is.
  • Kötelező szivárgásérzékelés és javítás (LDAR) minden olaj- és gázipari létesítményben.
  • A rutinszerű lefúvatás és fáklyázás tilalma az olaj- és gáziparban.
  • Az olaj-, gáz- és szénipar kötelezettsége, hogy leltárt készítsenek, kibocsátás-ellenőrzési és mérséklési terveket készítsenek a bezárt, inaktív, telephelyekre vonatkozóan.
  • A szénbányák kiporzásának korlátozása 2027-től, melyet 2031-től szigorítanak.

Hogyan segíthet az EnviTek Kft. az új európai metán-rendelet LDAR követelményeinek való megfelelésben műszeres oldalról?

  • A legújabb FID (Flame Ionization Detector) analizátorral, amelyet a Method 21, a SOR/2020-231 és az EN 15446 szerinti ellenőrzések, valamint sok más típusú össz szénhidrogén vizsgálatokra terveztek.
  • OGI kamerákkal és QOGI tabletekkel, hogy szabad szemmel nem látható kibocsátásokból megjelenítsük a gázszivárgást, majd a szivárgást számszerűsítsük az áramlási sebességből. Az OGI és QOGI technológiát a diffúz források észleléséhez, lokalizálásához, megjelenítéséhez és opcionálisan mennyiségi meghatározásához használjuk, mely megfelel a Method 21 és EN15446 szabványoknak.
  • High Flow Samplerrel (HFS), hogy az oldható kötéseknél, tűszelepeknél, stb. szivárgó gázt mennyiségileg meghatározzuk.
  • Akusztikus emisszió (AE) szenzorral, amely a szivárgó gáz által keltett magas frekvenciájú zaj vizsgálatával detektálja és számszerűsíti a szelepeken keresztüli kibocsátást.

Az EnviTek Kft. elkötelezett az LDAR műszerek hosszútávú, megbízható üzemeltetése mellett, melyet időszakos karbantartásokkal lehet a leghatékonyabban elérni. Műhelyünkben az elemzők ellenőrzéséhez szükséges span és nulla pontokon hiteles anyagmintákkal, a gázérzékelők pontosságának mérésére tömegáram-mérőkkel és az áramlásszenzorok ellenőrzésére áramlásmérőkkel rendelkezünk.